Vårt största affärsområde - bioolja

Den produkt vi tillhandahåller har många bra värden ur ett hållbarhetsperspektiv. De förnyelsebara biologiska bränslena utvinns ur restprodukter som inte kan användas till livsmedel, foder eller tekniskt bruk och därför riskerar att bli ett avfallsproblem i andra länder. För våra kunder innebär valet av detta koldioxidneutrala fossilfria bränsle ett aktivt bidrag till att minska växthuseffekten men också mindre kostnader i form av utsläppsrätter och miljöskatter.

Kombinationen av personligt engagemang, affärsmässighet, erfarenhet och kunskap om förnyelsebara bränslen nu och i framtiden ger oss vår starka position på marknaden. Energilotsen har upprättat ett verksamhetssystem för miljö och kvalitet med en hållbarhetsmodul. Systemet uppfyller kraven i ISO 14001:2015 samt Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Systemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten och ett ansvarstagande gällande den egna miljöpåverkan.

Inom affärsområdet Bioolja så är våra referenser bland andra Vattenfall, Fortum och EON men Energilotsen har naturligtvis betydligt fler referenser bland medelstora och mindre användare.
blocks_image
blocks_image
Biodiesel
Biodiesel har många namn och kallas även RME, rapsolja, rapsdiesel eller numera korrekt FAME EN 14:214. FAME betyder Fatty Acid Methyl Ester och är ett samlingsnamn för Biodiesel baserat på alla fetter och oljor som det är möjligt att göra Biodiesel på. Rapsolja är dock bäst för de nordiska förhållandena. Biodiesel från Energilotsen AB som fordonsbränsle är baserat på rapsolja!

Biogas
Inom affärsområdet Biogas så har vår VD, Stefan Persson ett väl etablerat kontaktnät. Stefan har bland annat varit inblandad i etableringen av Linköping Biogas AB i mitten av 1990-talet och har följt branschen under alla år. I slutet av 1990-talet var Stefan även guide åt EU-kommissionen när de skulle studera biogasbranschen i Sverige.

Övriga biobränslen
Inom affärsområdet Övriga biobränslen har vi framför allt referenser inom annorlunda biobränslen såsom rapsavrens, rismjöl, scheamjöl etc. Stora mängder fasta bränslen kan uppkomma på marknaden pga förstörda produkter som endast kan användas till bränsle.