blocks_image
blocks_image
Vi blickar in i framtiden

Energilotsen AB är en del i skapandet av ett hållbart samhälle. En av våra viktigaste insatser är att ta fram och sälja kvalitetssäkrade förnyelsebara energiprodukter. På så sätt minskar vi förbrukningen av ändliga resurser och utsläpp av fossila bränslen.

Vi är ett litet, personligt företag vars drivkraft är att ligga i framkant i hållbarhets-, miljö- samt kvalitetsfrågor och alltid stå redo för marknadens växande krav inom hållbarhetsområdet.

Energilotsen har hållbarhetsbesked från Energimyndigheten.