Affärsidé

"Vår affärsidé är att marknadsföra förnyelsebara bränslen som bioolja, biogas och andra biobränslen till främst värmeverk på den skandinaviska marknaden. Distributionen av bioolja gör att vi, liksom våra kunder, omfattas av lagen om Hållbarhetskriterier, vi är stolta över att vara bland de första inom branschen att uppfylla dessa."

blocks_image
blocks_image