blocks_image
Vi brinner för vår uppgift

Bioolja utvinns ur de restprodukter som blir över när industrier hanterar råa oljor och fetter vid tillverkning av exempelvis tvål, schampo och margarin. Bioolja är ett flytande substitut till fossil eldningsolja. För att flytande biobränslen ska anses som hållbara ska användningen av dessa medföra en minskning av växthusgaser med minst 35 procent i förhållande till om fossila bränslen hade använts.

Förutom bioolja erbjuder vi också viss handel med biogasråvaror till biogasanläggningar samt övriga udda fasta biobränslen som sheamjöl, olivkärnor mm. Värmeverk i Skandinavien hör till majoriteten av våra kunder, en del återfinns också inom industrin. Vi erbjuder direktimport från kontinenten från kvalitetssäkrade leverantörer.
blocks_image